Collectie Gelderland

Gildekan

Gildekan van het St. Eloy of smedengilde te Nijmegen. De kan is omgekeerd balustervormig, overgaand in een breed cilindrische hals, heeft een cilindrische voet, een vlakke bodem en een staand s-vormig oor met geprofileerde doorn. Het deksel is gewelfd met een slank torenvormige knop met vier platte knopen. Vier gladde horizontale banden worden afgescheiden door geprofileerde ribbels. De twee bovenste banden en die op de buik van de kan zijn voorzien van een bladrankmotief, de onderste met bloemen. Op de buik tegenover het ooris een lichtgewelfd rond medaillon opgesoldeerd met daarin een gekroond wapen met tang en hamer. Op het deksel is een randschrift gegraveerd: "ENGELBARTTUS*MOOREES*ANNO*1765".