Collectie Gelderland

Zelfportret

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. In dit zelfportret heeft Gerritsen voor zijn in vage contouren geschetste beeltenis de omtrekken van zijn hoofd in blauwe, groene en rode lijnen geplaatst.