Collectie Gelderland

Jan Mankes

Marcel Reijerman verbeeldt verhalen waarin alles tegelijkertijd gebeurt en elk element even belangrijk is. Hij grijpt hiermee terug op de manier waarop schilders in de late middeleeuwen en de vroege renaissance de wereld voorstelden. Ook Reijerman vermengt buiten- en binnenwereld, en werkelijkheid en fantasie. De lithografie ‘Jan Mankes’ lijkt een abstracte voorstelling te verbeelden. In het midden is echter een wit silhouet van een figuur te zien. Hierdoor doen de abstracte rechthoeken en vierkanten plotseling denken aan een nachtelijk stadstafereel met verlichte ramen.