Collectie Gelderland

Arnhem gezien vanuit het westen

Op dit olieverfschilderij is het vaker geschilderde panorama op Arnhem vanuit het westen te zien. Het in 1778 aangelegde wandelpad langs de Rijn is duidelijk weergegeven. De vrouw op de voorgrond lijkt er vrijwel zeker naar toe te lopen. Het wandelpad bij Onderlangs was voor de schrijver A. Markus in 1907 nog altijd de plaats voor ‘eene der schoonste wandelingen’. Blijkbaar werd er toen meer gewandeld dan een eeuw eerder, toen het pad volgens hem vooral gebruikt werd door ruiters te paard, die schepen voorttrokken. ‘Vroeger stroomde de Rijn veel meer in de nabijheid van den Sandberg en was slechts een wandelweg en een voetpad langs den Rijn de voorlooper van het ons thans bekende Onderlangs; het voetpad deed voornamelijk als jaagpad dienst voor de paarden en den jager, welke het schip aan eene lange lijn voorttrokken.’