Collectie Gelderland

Gedenkbeker

Gedenkbeker van zilver, begin 20e eeuw. Aan de buitenzijde is geslagen het inschrift: "AAN MR J.H.M. BARON MOLLERUS VAN WESTKERKE COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE GELDERLAND BIJ GELEGENHEID VAN HET FEEST ZIJNER 25 JARIGE AMBTSVERVULLING 1880 - 1 JUNI - 1905 AANGEBODEN". Aan de achterzijde volgen de namen van de ambtsgenoten die de beker hebben aangeboden.