Collectie Gelderland

Fluitglas

Fluitglas van helder rookkleurig glas op licht conische voet met neerwaarts omgeslagen rand. Korte, holle, balustervormige stam met onder en boven twee schijven.