Collectie Gelderland

Schorren te Bruinisse

Afbeelding van water met twee stil liggende bootjes met in de verte een landtong met huisjes.