Collectie Gelderland

Figuren

Jacqueline de Jong maakt sinds het einde van de jaren vijftig schilderijen, objecten, grafiek, affiches en sculpturen. De vrije expressie van CoBrA en het politiek-revolutionaire elan van de Internationale Situationisten (SI) spraken De Jong bijzonder aan. In 1960 sloot ze zich aan bij de Situationisten, die onder leiding van Guy Debord streefden naar een toestand van voortdurende maatschappelijke revolutie. In het werk van De Jong vertaalde zich dit in een dynamische, kleurrijke stijl, waarin ook verwantschap met CoBrA te herkennen is. Deze lithografie verbeeldt een aantal geabstraheerde figuren. Door de verschillende positioneringen lijkt de tekening van alle kanten bekeken te kunnen worden.