Collectie Gelderland

Mona met step

Herman Gordijn verwierf vanaf de jaren vijftig bekendheid met schilderijen en prenten van mannen en vrouwen met een markant uiterlijk dat ver af staat van gangbare schoonheidsidealen. De kunstenaar zocht geenszins naar idealen of clichés, maar juist naar karakteristieken: “Het hele begrip mooi speelt voor mij niet”. Bijna al zijn werk lijkt een zeker melancholisch verlangen naar dat wat verloren is gegaan te ademen, zo ook het schilderij ‘Mona met step’. Gordijn werkte vaker met de Siciliaans-Ethiopische Mona Monte, een transgender model dat hij kende van de Gerrit Rietveld Academie. In de voorstelling contrasteert hij een subtiele verbeelding van beginnend lichamelijk verval met een kinderlijk attribuut als de step, wat een vervreemdende werking heeft.