Collectie Gelderland

Gildeschild

Zilver gildeschild van de Sint Anthony broederschap te Arnhem. Het schild is gegraveerd met het opschrift: "Dit : lant : vol : van : overvloet gaf hij t volck :tot : inder : Ewigheit looft : den : heer : want : hij is goet : want : Sijn goedertierentheijt is inder euwigheijt Gerret Wieggers als Kooningh 1736".