Collectie Gelderland

Kelkglas ‘QUAND FINIRA DONC MON TOURMENT’

Kelkglas op conische voet van helder en kleurloos glas. Rechte, zevenkantige stam met zeshoeken gefacetteerd, overlopend in onderkant van conische kelk. Kelk gedecoreerd met een voorstelling van een beëindigde veldslag met kanonnen, paarden en soldaten. Op de voorgrond Frederik II de Grote van Pruisen (1712-1786) met de hand wijzend op een slagveld en een ommuurde stad op de achtergrond. Hij is gekleed in een uniformrok met sjerp, laarzen en een steek met kokarde. Op zijn borst draagt hij het Grootkruis van de Zwarte Adelaarsorde. Links tegen een boom staan Pruisische soldaten, waarvan de middelste een huzarenofficier is. Rechts op de voorgrond militaire trofeeën zoals een degen, kanon, geweer, trommel en vlaggen. Onderlangs op de banderol de uitgespaarde tekst: ‘QUAND FINIRA DONC MON TOURMENT’ (Wanneer zal mijn kwelling toch eindigen).