Collectie Gelderland

Reflections - an unfinished collection, 2014 - ongoing

In de foto’s van Lotte Reimann staat ontregelend of afwijkend gedrag centraal. Beeldmateriaal van haarzelf en van anderen mengt ze in presentaties waarin feit en fictie door elkaar lopen. Uiteindelijk gaat het Reimann om “hoe wij ons identificeren met én vertonen via beelden, in privésituaties en in de internetopenbaarheid”. De wandinstallatie ‘Reflections’ bestaat uit twaalf foto’s van voorwerpen op eBay waarin een reflectie van een naakte figuur zichtbaar is. Reimann stuitte per ongeluk op deze praktijk, ‘reflectoporn’, en raakte geïntrigeerd. Ze besloot een reeks foto’s met haar eigen naaktreflectie op internet te plaatsen in de hoop op een reactie. Er kwam één bericht: eBay liet weten dat haar account geblokkeerd was.