Collectie Gelderland

Gedenkteken

Zilveren gedenkteken met erop een vrouwfiguur gekleed in een toga, met een kasteeltoren met kantelen op haar hoofd, haar linkerhand rustend op een ovalen schild met daarop het wapen van Arnhem en in haar omhooggeheven rechterhand een lauwerkrans. Rechts van haar staat een halve zuil met de inscriptie: 1841-1872. Er tegenaan leunt een hoorn des overvloeds. De vrouwfiguur staat op een gedecoreerde sokkel met aan de voorkant een lauwerkrans met daarin de inscriptie: Den hoogwelgeboren heer Mr. J.J.A.A. Baron van Pallandt van Westervoirt. Wordt by het nederleggen zyner betrekking als burgemeester der gemeente Arnhem dit aandenken als een bewys van hoogachting aangeboden door het college van wykmeesters en de ingezetenen van Arnhem vermeld in het hierby behoorende album.