Collectie Gelderland

Under the rain

Atousa Bandeh Ghiasabadi verbindt in haar werk persoonlijke ervaringen met maatschappelijke vraagstukken. In haar films en tekeningen onderzoekt en weerlegt Bandeh de vaak uniforme, stereotype representatie van mensen uit andere culturen dan de westerse, en uit Iran in het bijzonder. Haar uitgangspunt is echter niet een geëngageerd politiek statement, maar een weerspiegeling van gewone levens die de littekens van politieke beslissingen dragen. De video ‘Under the rain’ verbeeldt een vervreemdend tafereel: in de open laadbak van een rijdende aftandse vrachtwagen zitten drie vrouwen die gaandeweg door een heftige regenbui aan het oog worden onttrokken. De verstilde beelden roepen een sfeer op van gelatenheid en isolement.