Collectie Gelderland

(The Big Sleep) I

In het werk van Annemarie Nibbering speelt de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan en de verwevenheid van leven en dood een belangrijke rol. Met haar werk wil ze de toeschouwer deelgenoot maken van “subtiele, indringende confrontaties onder het oppervlak van het gewone en alledaagse”, aldus de kunstenaar. Vanaf 1993 neemt ze steeds vaker haar lichaam als uitgangspunt in haar installaties en fotografie. In recente foto’s en films werkt Nibbering veel met het materiaal kunstmos, waarmee ze de suggestie van rotting, dood en verval oproept.