Collectie Gelderland

Hekserij?

Harrie Gerritz is bekend geworden als landschapsschilder van het Land van Maas en Waal. Elementen uit het rivierenlandschap verwerkt hij in steeds abstracter wordende voorstellingen met uitbundige kleuren. In deze ets zijn zes vlakken verbeeldt met in vijf daarvan een hek, en in één een slagboom, spoorwegovergang of een hindernis voor de paardensport.