Collectie Gelderland

Portret van Helena Leydeckers (geb. 1569)

Schilderij met een gebedsportret van Helena Leydeckers (geb. 1569) op 73-jarige leeftijd, met rozenkrans en kruisbeeld. Helena Leydeckers, de dochter van een Arnhemse burgemeester, was katholiek. Door zich te laten portretteren met gevouwen handen, haar bloedkoralen rozenkrans en het kruisbeeld, beleed ze openlijk haar geloof. Dat was door het protestantse stadsbestuur van Arnhem sinds 1581 verboden. Toen Helena's vader Andries Leydeckers rond 1570 burgemeester was, bestuurden de katholieken de stad nog. Deze situatie veranderde vanaf 1577, toen Jan van Nasau stadhouder van Gelre werd en de protestanten de macht grepen. De 73-jarige Helena (geboren 1569) is vroom afgebeeld met in haar gevouwen handen een rozenkrans, staand bij een crucifix. Het is een gebedsportret, een memorievoorstelling. Het diende om de herinnering aan haar levend te houden en bood de mogelijkheid om te bidden voor haar zielenheil. Dergelijke voorstellingen van vrome lieden die goede daden hadden verricht, waren tot voorbeeld voor gelovigen. Dit soort schilderijen hing in parochiekerken, kloosters of familiekapel. Dit schilderij zal op een beschermde plek hebben gehangen want Helena mocht haar geloof niet meer in het openbaar belijden nadat in 1578-1579 ook Arnhem door de beeldenstorm getroffen was en het protestantisme langzaam was ingevoerd. Helena was de dochter van een overtuigd katholiek, Andries Leydeckers, die rond 1570 burgemeester van Arnhem was in een tijd dat de stad nog door katholieken bestuurd werd. Uit de kostbare bloedkoralen, de gouden tussenkralen en sluiting van de rozenkrans, en uit de ringen aan haar vingers en de rijk bewerkte ceintuur blijkt dat zij in goede doen verkeerden.