Collectie Gelderland

Blindemannetje

Helma Pantus maakt kleine schilderijen in realistische stijl waarin het verlangen van de mens om een te worden met de natuur centraal staat. De figuren in haar werken spelen, praten of denken na tegen een landschappelijke achtergrond. Pantus liet zich inspireren door de zeventiende- en achttiende-eeuwse schilderkunst van onder meer Albert Cuyp en Jean-Honoré Fragonard. Ze verbeeldt niet alleen de zonnige kant van het leven, maar ook de donkere kant, zoals in dit schilderij tot uiting komt. De vrouw in dit werk speelt een gevaarlijk spelletje door geblinddoekt over keien een meer in te lopen. Een hondje en een kikker zijn getuige van dit nachtelijke tafereel.