Collectie Gelderland

Onder de chocoladeboom

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Deze houtsnede is waarschijnlijk een voorstudie voor het gelijknamige schilderij, eveneens in de collectie van Museum Arnhem. Er zijn minder kinderen afgebeeld en de boom ontbreekt hier nog. Gerritsen baseerde de voorstelling op een foto uit het boek ‘Uberflussige Menschen’ van Ballhause/Becher. “De foto deed me aan vroeger denken”, aldus de schilder.