Collectie Gelderland

Supporters I

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Dit werk verbeeldt een aantal jonge mensen wiens individualiteit ondergeschikt lijkt aan de identiteit van de groep. Daarmee gaat het werk juist ook over de kwetsbaarheid van de enkeling. Zowel de inhoud als de stijl van dit werk zijn verwant aan het sociaalrealisme dat decennialang de canon vormde in de Oost-Europese kunst.