Collectie Gelderland

Platz der Nostalgie und Ohnmacht

Deze tekening is een voorstudie van een project van Christina Assmann en Andreas Sielman waarin ze het gebruik en het potentieel van het Willemsplein in Arnhem onderzoeken voor Sonsbeek ’93. Gedurende de vier maanden van de tentoonstelling zou zich dan een organisch gegroeide structuur kunnen ontwikkelen, doordat iedere keer andere sociale groepen in de stad het plein zouden benutten en inrichten.