Collectie Gelderland

Gildeschild

Zilver 18e eeuws gildeschild van het Arnhemse voermansgilde. Gegraveerd op de voorzijde: een boer op een tweewielige kar met een paard ervoor; inscriptie daarboven: "Terweijl de Scutterij was tot een val gekome door doodt als anders Sins Soo hebbe wij getragt die weest aan te vatte het geen is wel geluckt Soo heb ik van diet jaar de papagaaij geplukt; daaronder: Wijnant Mulder als Koning gegeve int ijaar 1760".