Collectie Gelderland

Zonder titel (Contrast van licht en donker)

Viviane Sassen beweegt zich met haar foto’s tussen modefotografie en autonome fotografie. Veel van haar modefoto’s zijn niet meteen als zodanig herkenbaar. De modellen en de kleding spelen een marginale rol en een vervreemdende sfeer staat centraal. Sassens foto’s raken aan thema’s als voyeurisme en de kwetsbaarheid van het naakte (vrouwelijke) lichaam. De vrouwen zijn vaak (half)naakt, hebben een afgewende blik en zijn gesitueerd in schijnbaar verlaten natuur. Zo ook in deze foto, waar het gezicht van het model verborgen gaat achter de schaduw van de fotografe.