Collectie Gelderland

Nature Morte

In zijn werk onthult Bob Negrijn de schoonheid van alledaagse objecten en verheft ze tot poëtische stillevens. Met zijn foto’s en sculpturen van dode tulpen, plastic flessen, schuursponsjes, kopjes en tafelkleedjes grijpt hij terug op zeventiende-eeuwse schilderijen. “De voorwerpen voelen zich vaak verwaarloosd, ze zijn gekocht, gebruikt, ze leiden een kwijnend bestaan en worden dan terloops weggegooid. In mijn foto’s geef ik de voorwerpen de aandacht die zij verdienen”, aldus de kunstenaar. Hierdoor hoopt Negrijn dat mensen hun afhankelijkheid van deze objecten gaan inzien en het dagelijks leven meer gaan waarderen.