Collectie Gelderland

Het Bed Hotel Limbo

Rinke Nijburg put voor zijn onderwerpen uit klassieke en Bijbelse verhalen, sprookjes, filosofie en persoonlijke alledaagse ervaringen. Een rode draad in zijn werk is de symbolische weergave van het lijden, dat hij combineert met humor, dubbele bodems en absurde wendingen. Deze werkwijze getuigt van een verlangen alles met elkaar te verbinden en betekenisvol te laten zijn, om tegenwicht te bieden aan het absurde en pijnlijke van het bestaan. ‘Limbo’ in de titel van dit schilderij verwijst naar ‘in de vergetelheid raken’. Het feit dat de ene hoofdrol wit is en de andere zwart, roept een emotioneel beladen sfeer van verlies op.