Collectie Gelderland

Ambon

In het midden wordt een kind overhandigd aan gewapende heren, links worden Molukkers ontwapend en geheel links een rij gewapende soldaten. Rechts een gebouw, tenten en graven. Molukken - Ambon eiland - Saparoea - Plein in Tiouw. De terugkeer van het zoontje van de resident Van den Berg en de ontwapening van de rebellen te Tiouw op het eiland Honimoa, 12 november 1817. Zie ook GM 01356.