Collectie Gelderland

Vrouwenfiguren IV

Marten Hendriks maakte vele tekeningen en schilderijen, maar legde zich ook toe op fotografie, film, installaties en performances. Wat die verschillende werkterreinen verbindt is het uitgangspunt van de werkelijkheid en specifiek de menselijke verschijningsvorm. Zijn werken staan nauw met elkaar in verband: een wezenlijk element van zijn werkwijze is het selectief teruggrijpen op oudere motieven en op performatieve acties. In deze ets zijn enkele schetsmatige vrouwenfiguren te zien in verschillende houdingen. Rechtsboven is een damesschoen afgebeeld.