Collectie Gelderland

Stilleven

In het werk van Vanessa Phaff spelen sinds 1996 kinderen de hoofdrol. Het jeugdige verlangen naar vrijheid en autonomie en de zoektocht naar een eigen identiteit, die zelden zonder kleerscheuren gaat, staan daarbij centraal. De kunstenaar laat zich inspireren door teksten en foto’s waarin zij iets van het onbehagen uit haar eigen jeugd herkent. Al haar kinderen ogen ongenaakbaar en soms zelfs dreigend, terwijl ze tegelijkertijd een gevoel van eenzaamheid uitstralen. Kwetsbaarheid en onaantastbaarheid, macht en onmacht, onschuld en schuld zijn in Phaffs werken nauw met elkaar verweven. In dit werk lijkt een meisje uit te rusten van het doktersspel, dat wellicht ontaard is in een drama: over de bedrand hangen twee vlechten.