Collectie Gelderland

The Artist’s Studio

In het werk van Vanessa Phaff spelen sinds 1996 kinderen de hoofdrol. Het jeugdige verlangen naar vrijheid en autonomie en de zoektocht naar een eigen identiteit staan daarbij centraal. De kunstenaar laat zich inspireren door teksten en foto’s waarin zij het onbehagen uit haar eigen jeugd herkent. Haar kinderen ogen ongenaakbaar en dreigend, terwijl ze tegelijkertijd eenzaamheid uitstralen. Kwetsbaarheid en onaantastbaarheid, macht en onmacht, onschuld en schuld zijn in Phaffs werken nauw met elkaar verweven. In dit werk doorboort iemand met een naaimachine een op een hand lijkende handschoen. In spiegelschrift is het merk van de machine te lezen: ‘phaff’.