Collectie Gelderland

Gezicht op de Rijn bij Arnhem

Op het schilderij is links de Rijn afgebeeld, rechts het in 1755 opgerichte Israëlitische Kerkhof aan de Sandberg in de zogenaamde Sinkenberg, op de achtergrond de Buitensociëteit te Arnhem. In 1660 was een deel van de stuwwal net ten westen van Arnhem, de ‘Sandberg’, ingestort. Dit ingestorte deel kreeg de naam ‘Sinckenbergh’. Op dit gezicht vanaf de Sandberg naar het westen is het duidelijk te zien. Op die plaats, ongeveer bij het huidige Museum voor Moderne Kunst, was sinds 1755 een joodse begraafplaats gevestigd voor de ruim honderd joden in Arnhem. Dat het stadsbestuur hen grond gaf voor een eigen kerkhof was voor hen van groot belang. Tot die tijd begroeven de Arnhemse Joden hun doden in Huissen en Wageningen. In het oog springt de houten schutting om de begraafplaats. De graven mochten vanaf de weg niet zichtbaar zijn. Rechts tegen de schutting is een Metaheirhuisje (reinigingshuisje) gebouwd.