Collectie Gelderland

View from a Window of My Other House

James Brown richt zich in zijn werk vaak op het alledaagse, het grijpbare en de bron van communicatie. Een belangrijke bron van inspiratie voor Brown is het contact met de natuur en de spirituele dimensie daarvan. Sinds zijn verhuizing naar Mexico in 1998 zijn het heelal en de sterrenhemel terugkerende elementen in zijn schilderingen. Dit werk is afkomstig uit een serie waarin hij het nachtelijk uitzicht vanuit een raam van zijn haciënda schildert. Het beeld zweeft tussen herkenbare figuratie en abstractie, waardoor men zowel een sterrenhemel als een hoop stenen in de voorstelling kan herkennen.