Collectie Gelderland

Beker met het wapen van admiraal Jan Willem de Winter

Cilindervormig helder, kleurloos glas met onder een fries van diamantslijpsel, onderbroken door gladde, verticale banden. Aan de bovenzijde een fries met diamantslijpsel en langs de mondrand een slinger van eikenblaadjes met eikeltjes. In het midden is het glas versierd met een gegraveerd fries met daarin een ovaal medaillon met het wapen van admiraal Jan Willem de Winter (1761-1812). Het wapen bestaat uit een stam op een grondje, waaruit aan de heraldisch rechterzijde drie eikels en aan de linkerzijde drie eikenbladeren spruiten. Het helmteken bestaat uit drie gepluimde (struis)veren. Rondom het wapenschild twee ordeketens. Het geheel op een dekmantel met bijen en twee kannonen. Op het overige gedeelte van het fries zijn schepen en een versterkt havengezicht weergegeven. Op de voorgrond een voor anker liggend oorlogsschip met achtenveertig kanonnen. In de mast wappert waarschijnlijk een dubbele prinsenvlag die verwijst naar een Nederlandse herkomst van het schip. Achter het schip ligt een sloep met vier roeiers en een roerganger. Alle roeiers houden de riemen op waaruit opgemaakt kan worden dat ze in afwachting zijn van een hoge officier die het oorlogsschip gaat verlaten, mogelijk voor onderhandelingen of gesprekken met hoogwaardigheidsbekleders aan wal. Op de voorgrond een vissersbootje. Op de achtergrond een ander oorlogsschip en drie lichtbewapende koopvaardijschepen. Geheel rechts een havengezicht met een ommuurde vesting met een verdedigingstoren en binnen de vesting een toren. In de haven liggen vele schepen afgemeerd. Bodem versierd met stervormig slijpsel.