Collectie Gelderland

Portret van Wessel Knoops (1800-1879)

Olieverfschilderij met een portret van Wessel Knoops (1800-1879). De geportretteerde Wessel Knoops stamde uit een vooraanstaand Arnhems geslacht van apothekers. In 1824 richtte hij het genootschap ‘Tot Nut en Vergenoegen’ op. De bibliotheek en de aangelegde verzamelingen werden in 1865 in een eigen gebouw, Physica, ondergebracht aan de Weerdjesstraat. Het genootschap organiseerde lezingen over wiskunde, scheikunde en natuurkunde ter verheffing van de arbeider. Knoops doneerde een groot deel van zijn natuurhistorische verzameling aan het genootschap met als doel de oprichting van het Museum Wessel Knoops. Uit dank voor zijn donatie schonken de leden in 1866 het hier getoonde gedenkboek met daarin de handtekeningen van alle leden. Een jaar later werd in opdracht van het genootschap het portret van Knoops geschilderd. In 1904 werd het gebouw gesloten en de verzamelingen verkocht of aan scholen gegeven. Het portret met gedenkboek en een klein gedeelte van zijn schelpenverzameling kwam uiteindelijk in het Historisch Museum terecht. Het nu geheten ‘Natuurkundig Genootschap Wessel Knoops’ bestaat nog steeds.