Collectie Gelderland

Gildeschild

Gildeschild van zilver van het Schippersgilde te Arnhem. Gegraveerd op de voorzijde: schip; zeilschip; inschrift: "Derck Beltjens veerschipper van Amsterdam op Arnhem". Inschrift achterzijde: "Die mij benidt of van de mijne die gaat na huys en besiet de sijne Soo hijdt daar vindt dan Even net die komt mijn enseght wat mijn let Ao. 1704".