Collectie Gelderland

Portret van Johan van Dans Dirkszn. (1544-1617)

Portret van Johan van Dans Dirkszn. (1544-1617), burgemeester van Arnhem. Van Dans is afgebeeld ten halven lijve, met ongedekt hoofd. Linksboven staat het opschrift: AETATIS SUAE 48. Rechtsboven: ANNO 1593. Voorzover bekend is dit het oudste Burgemeestersportret van Arnhem. Leden van de familie Van Dans bekleedden gedurende de 16e en 17e eeuw met grote regelmaat de funcite van Schepen en Burgemeester. Het Arnhemse stadsbestuur bestond van midden 16e eeuw tot eind 18e eeuw uit één Richter, twaalf Schepenen (onder wie twee burgemeesters), zes gildemeesters en gemeenslieden.