Collectie Gelderland

Interieur Anoniem VII

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Dit werk maakt deel uit van een serie waarin Gerritsen interieurs schilderde met daaroverheen contouren van mensfiguren. Door de tralies doet deze kamer denken aan een gevangeniscel. Tegelijkertijd roepen perspectief, indeling en kleuren associaties op met Van Gogh’s ‘De slaapkamer’(1888). De erotische lijnentekening van het meisje die over de voorstelling is getekend verschuift de aandacht van de feitelijke ruimte naar de gebeurtenissen die zich mogelijk in de kamer hebben afgespeeld.