Collectie Gelderland

Riviergezicht

Het werk van de Amsterdammer Eduard Karsen, die als schilder in de voetsporen van zijn vader Kasper Karsen trad, kenmerkt zich door een dromerige, vaak wat sombere sfeer. Karsen leefde nogal teruggetrokken. Hij schilderde vaak landschappen, boerderijen en stadsgezichten waarop niet veel mensen te zien zijn. Het oeuvre van Karsen is niet groot; het aantal schilderijen wordt geschat op ruim honderd. Het is daarom bijzonder dat het museum dankzij de vriendenvereniging in bezit is gekomen van een groep van dertien schilderijen van zijn hand. Voor de aankoop werd een bedrag van tienduizend gulden uitgetrokken maar met de restauratie en het inlijsten erbij kwam het totale bedrag op dertigduizend gulden. In 1996 werden de werken aangeboden aan het museum ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Vereniging van Vrienden en het 75-jarig bestaan van het Gemeentemuseum Arnhem.