Collectie Gelderland

Gildeschild

Gildeschild van zilver van de Sint Anthonius broederschap te Arnhem. Gegraveerd op de voorzijde een roskam en het opschrift: "Derk Huysman Koninck En Luytenant 1778. Dus vreugd ging mij beregt van harte Soo doe ik nijt en wanguns tarte".