Collectie Gelderland

Zinnen en zinnebeelden

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Dit werk is onderdeel van een serie van drie houtsneden getiteld ‘Zinnen en zinnebeelden’. Gerritsen beeldde hier een wezen af dat doet denken aan middeleeuwse wezens in boekmarge-illustraties of op kathedralen. Ook roept de voorstelling associaties op met de creaties van Hieronymus Bosch.