Collectie Gelderland

Voorstudie voor schilderij

Marten Hendriks maakte vele tekeningen en schilderijen, maar legde zich ook toe op fotografie, film, installaties en performances. Wat die verschillende werkterreinen verbindt is het uitgangspunt van de werkelijkheid en specifiek de menselijke verschijningsvorm. Zijn werken staan nauw met elkaar in verband: een wezenlijk element van zijn werkwijze is het selectief teruggrijpen op oudere motieven en op performatieve acties. Deze tekening verbeeldt een torso met links daarnaast een compositie met een abstracte vorm in rechthoekig hok.