Collectie Gelderland

Compositie met groen en figuratief figuur

Alphons Freijmuth ‘citeert’ in zijn werk uiteenlopende stijlkenmerken uit de moderne schilderkunst. In een expressionistische schildertrant beweegt zijn werk op intuïtieve wijze tussen abstractie en figuratie. Vaak wordt hij tot de Nieuwe Figuratie gerekend, waarin een hernieuwde belangstelling voor figuratieve schilderkunst centraal stond. Freijmuth liet zich ook inspireren door zijn verzameling objecten uit onder meer Afrika, Indonesië en Australië. De losse toets en heldere kleuren in dit werk doen denken aan Aboriginal-schilderkunst. Het haast menselijke insectachtige wezen dat een soort dans-positie lijkt in te nemen roept ook de animistische opvattingen dat alles in de natuur een ziel heeft in herinnering.