Collectie Gelderland

Sirene

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. In ‘Sirene’ is een vrouwenhoofd te zien geschetst in zwarte lijnen. De aanzet van de schouders is zichtbaar en vrouw lijkt met het achterhoofd op de grond te rusten. Haar half gesloten ogen en geopende mond zijn zowel erotisch als levenloos op te vatten. Door het hoofd heen is in geel een geknield lichaam getekend.