Collectie Gelderland

Vrouwenfiguren V

Marten Hendriks maakte vele tekeningen en schilderijen, maar legde zich ook toe op fotografie, film, installaties en performances. Wat die verschillende werkterreinen verbindt is het uitgangspunt van de werkelijkheid en specifiek de menselijke verschijningsvorm. Zijn werken staan nauw met elkaar in verband: een wezenlijk element van zijn werkwijze is het selectief teruggrijpen op oudere motieven en op performatieve acties. In deze ets zijn drie schetsmatige vrouwenfiguren te zien, waarvan de middelste op haar knieën zit. Bij twee vrouwen zijn hakschoenen zichtbaar.