Collectie Gelderland

Huis Bronbeek te Arnhem

De classicistische witte villa op dit schilderij werd in 1848 eigendom van Jan Jacob van Braam (1806-1884), die na zijn terugkeer uit Nederlands-Indië het landgoed Bronbeek kocht. Kort daarna, in 1853, kocht Koning Willem III het landgoed als verblijf voor zijn moeder, koningin-moeder Anna Paulowna. Door de aanbouw van twee zijvleugels en een veranda kreeg het huis een meer paleis-achtige allure. Omdat Anna Paulowna er vrijwel nooit kwam, besloot de koning in 1859 het landgoed aan de Staat te schenken, om er een Koloniaal Militair Invalidenhuis in te vestigen. Die bestemming paste bij Arnhem, omdat er veel oud-Indiëgangers woonden. Tussen 1860 en 1863 werd Bronbeek uitgebreid met een groot nieuw huis. Tegenwoordig is het naast een ‘Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen’ ook een museum.