Collectie Gelderland

Measuring crime

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. In deze zeefdruk getiteld ‘Measuring Crime’ zijn 16 gezichten afgebeeld in ovalen kaders. Allen hebben ze meetinstrumenten voor hun gezicht. Het werk is geïnspireerd door de fascinatie van Gerritsen voor het werk van de vroeg twintigste-eeuwse fysionomisten die mogelijke relaties onderzochten tussen crimineel gedrag en fysieke eigenschappen.