Collectie Gelderland

De verleiding

Albert van der Weide onderzoekt machtsstructuren in de samenleving en de invloed daarvan op menselijk gedrag. Volgens de kunstenaar manifesteert de wil tot macht zich op alle niveaus van het leven, zowel in de grote als de kleine dingen. Sinds de jaren zeventig heeft hij een omvangrijk oeuvre opgebouwd bestaande uit performances, foto’s, tekeningen, sculpturen en installaties. Terugkerend neemt hij historische gebeurtenissen, politieke wantoestanden, onderdrukking van minderheden en politiek geweld tegen personen als uitgangspunt in zijn werk. Van der Weide is daarbij van mening dat kunst alleen iets kan bewerkstelligen als het als instrument wordt ingezet, hoewel dat ten koste gaat van de onafhankelijkheid van kunst.