Collectie Gelderland

Kan met deksel

De drinkkan van grijs steengoed en heeft een zilveren deksel van Arnhemse makelij. Hierop is een tekst aangebracht ter nagedachtenis van Hester Corsellis die in 1696 overleed. Zij was de weduwe van dominee Casparus Alardin die in 1688 uit Wezel in Arnhem tot predikant werd benoemd. Hij is bekend geworden door zijn publicatie ‘Vergeestelijkt en Hemels thee-gebruyk ofte beknopte overbrenging van de thee, gestelyk op Christus Jesus toegepast, tot demping van wereltse en ydele discoursen onder het theedrinken’, waarin hij de genoegens van het theedrinken vergelijkt met de louteringen die men uit de christelijke religie kan putten. Alardin stond dan ook niet bekend om dronkenschap, diefstal of zedeloosheid waarin menig Gelders predikant zich schuldig maakte in die tijd.