Collectie Gelderland

Miskelk

Zilveren miskelk uit Utrecht. Onder de voet is het wapen van de katholieke Cornelis van Steenler aangebracht. Hij werd op 7 april 1674 door de Fransen aangesteld als extra-ordinaris van het Hof van Gelre. Hoogstwaarschijnlijk is hij de opdrachtgever van deze ciborie (beker waarin hosties voor de eredienst worden bewaard). Voor een dergelijke beker moest hij naar een zilversmid in de bisschopsstad Utrecht. Katholiek kerkzilver werd in de 17de eeuw in het protestantse Arnhem immers niet gemaakt. Deze kelk stamt uit oud-gemeentebezit en is waarschijnlijk al sinds 1699 in het bezit van de stad. In dat jaar werden in opdracht van de magistraat ‘ornamenten’ in beslag genomen bij een inval in het huis van de landschrijver dr. Wilhem van Steenler in de Ruiterstraat, waar in het geheim een katholieke mis werd opgedragen.