Collectie Gelderland

Kelkglas

Kelkglas van helder en kleurloos glas, met een conische voet, balustervormige stam met een geringde knoop en conische kelk met afgeronde basis. De kelk met een gegraveerde, erotische scène in medaillon voorstellende een vrouw in onderkleding met ontblote borsten, staand op een tegelvloer. Links een hemelbed met stoel en pispot op de grond en rechts van de vrouw een bolpoottafel met tafelkleed met daarop een brandende kaars en haar bovenkleding. Het medaillon is geplaatst tussen de versregels: 'DE VLOOÿE STEEKE FEL, DAAR DOOR KAN IK NIET SLAAPEN/ HAD IK EEN FRIS GESEL Bÿ MÿN OM VREUGHT TE RAAPEN. / DAN WAAR MÿN HERT GERUST, 'K SOU OM GEEN VLOOÿE DENKE / MAAR HEM DOOR MINNE LUST MÿN MAAGDE ROOSIE SCHENKE'. Op de bodem in diamantgravure: + 8 / 6.