Collectie Gelderland

Vanitas

De schoonheid van bloemen en natuur is een belangrijk thema in het werk van Geer Pouls. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in hoe de mens natuur als decoratie gebruikt en ook vormt naar bepaalde esthetische maatstaven. In zijn werk toont hij de natuur dan ook op esthetische wijze, waarbij hij bewust tegen clichés, romantiek en kitsch aanschurkt. Tegelijkertijd is ook de vergankelijkheid van de natuur een centraal thema. De bloemen die Pouls gebruikt kunnen verkeren in alle mogelijke levensstadia, van net afgesneden tot reeds vergaan. Bij het tentoonstellen van zijn installaties met echte bloemen vergaan ze bovendien onvermijdelijk in de loop der tijd.